Причорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1552 від 09.05.2024 року.

Ідентифікатор медіа: R30-04411

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 16 травня 2016 року № 515

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 (Додаток 4)

Галузь науки: економічні.

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 

073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля;

241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм;

292 Міжнародні економічні відносини.

Реєстр наукових фахових видань України: Детальніше

ISSN друкованої версії журналу: 2524-0897

ISSN електронної версії журналу: 2524-0900

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Причорноморські економічні студії

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Причорноморські економічні студії

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.

Пріоритетами журналу є: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

З повагою, редакційна колегія видання.