Випуск 14/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Ревуцька А.О., Котвицька Н.М.
Історичний аспект трансформаційних процесів в аграрному секторі та його наслідки для України

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Богатирьов І.І.
Аналіз структури корпоративних фінансів економіки ЄС
Запотічна Р.А.
Вплив діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн Центрально-Східної Європи
Мусял П.
Теоретико-методологічні принципи аналізу культурно-цивілізаційних чинників глобалізації бізнесу
Поворозник М.Ю.
Комплексний аналіз національних моделей організації систем медичних послуг

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Багорка М.О.
Стан та проблеми розвитку ринку органічної продукції в Україні
Богма О.С.
Державне регулювання в забезпеченні бюджетної безпеки країни: характеристика вихідних положень
Криницька О.О.
Передумови формування продовольчої політики в Україні
Сало І.А.
Кон’юнктурні зміни на вітчизняному ринку плодів
Сафонов Ю.М., Ленська Н.І.
Класифікація ризиків у державному регулюванні пасажирського автомобільного транспортного комплексу

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гавриліна В.І., Новикова І.В., Пригара І.О.
Вплив виробничих факторів на вартість підприємства
Доброва Н.В., Осипова М.М., Нечепуренко М.С.
Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту
Клімова О.І.
Еволюція теоретико-методичних підходів до визначення сутності прямого продажу
Луцій К.М.
Розвиток інтеграційних зв’язків у м’ясопродуктовому підкомплексі
Павелко В.Ю.
Стимулювання авіакомпаній до розвитку перевезень через аеропорти України
Сібрук В.Л., Раменська С.Є.
Ціноутворення і управління доходами авіакомпаній
Сотниченко В.М.
Міст та архітектоніка економічної безпеки підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бойко В.В.
Ідентифікація дестабілізуючих тенденцій функціонування господарського механізму розвитку сільських територій
Жученко А.М.
Теоретичні основи стійкого та економічного розвитку регіону
Киш Л.М., Назаровська А.І., Редько Л.Ю.
Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області  
Киш Л.М., Олійник А.Ю.
Оцінка інноваційно-наукового потенціалу Вінницької області

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Навроцький Р.Л.
Зарубіжний досвід формування розвитку інноваційної інфраструктури

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Боровік Л.В.
Методологія реалізації інвестиційної політики у аграрній галузі
Орєхова К.В.
Моделювання впливу факторів фінансової безпеки на конкурентний статус машинобудівних підприємств
Перловська Н.В.
Державна фінансова підтримка діяльності малих підприємств в Україні
Раделицький Ю.О.
Теоретико-системні основи визначення місцевих бюджетів
Степура А.Т.
Банківські інновації: сутність та значення у кредитуванні малого і середнього бізнесу

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Волковська Я.В.
Економіко-математична модель експертного оцінювання вибору підходу до обліку витрат у готелі
Труш І.Є.
Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій

 

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Маслій В.В.
До уточнення понятійно-категоріального апарату статистичного дослідження структури іноземних інвестицій

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Дупляк О.М., Александрович В.В.
Прогнозування доходів від індустрії відеоігор у світі та ймовірні перспективи розвитку в Україні

 

РОЗДІЛ 11. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Приймак І.В.
Вплив організаційних змін та методів мотивації на якість прийняття рішень

Коваленко М.О.
Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти

 

РОЗДІЛ 12. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Амосов О.Ю., Гавкалова Н.Л.
Тіньова економіка в структурі міжгалузевого обміну АПК: проблеми та шляхи вирішення

Сушко М.Ю.
Формування концепції антикризової політики держави для стимулювання розвитку промислової галузі

Скоринін А.П.
Обґрунтування сценаріїв розвитку податкової політики України на основі SWOT-аналізу

Зеленяк В.В. 
Напрямки вдосконалювання механізмів управління інноваційною діяльністю переробних підприємств

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ