Випуск 20/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Засенко О.Ю.
Передумови та перспективи інтеграції України у світовий ринок електронної комерції
Ревенко Д.С., Лыба В.А., Ткачук В.В.
Метод прогнозирования международных экономических процессов в условиях неопределенности исходных данных 


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 
Горлачук М.А., Горлачук О.А.
Теоретико-методологічні проблеми формування ринкової концепції регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію
Миколайчук М.М., Миколайчук К.М.
Особливості оцінювання конкурентного статусу туристичного бізнесу країни та її регіонів
Січкаренко К.О.
Особливості інноваційної діяльності в аграрному секторі України
Сментина Н.В.
Методи, інструменти та механізми управління збалансованим розвитком територіальних систем


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Галькевич М.В.
Метод виявлення резервів розвитку потенціалу конкурентоспроможності транспортного підприємства
Громко Л.С.
Особливості ціноутворення в системі антикризового управління підприємством
Ключник А.В.
Переваги впровадження маркетингового менеджменту на будівельному підприємстві
Kondratska L.P.
The constant improvement of competition policy in the prism of hotel and gastronomy services
Онищук Н.В.
Методичний підхід до визначення ефективної діяльності туристичного регіону
Старинець О.Г.
Принципи та функції системи антикризового управління підприємством
Торшин Є.О.
Інформаційна база аналізу показників фінансового стану підприємств за національними та міжнародними стандартами фінансової звітності


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Петренко Н.О.
Стратегічне планування як фактор регіонального розвитку
Сурай А.С.
Обґрунтування мультикомпонентного характеру ділового середовища регіону


РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дубовіч І.А., Лесюк Г.М.
Перспективи застосування в Україні зарубіжного досвіду управління лісовим господарством
Чичкалюк Т.О.
Особливості впровадження міжнародних програм ЮНЕСКО для стійкого і збалансованого еколого-орієнтованого розвитку біосферних заповідників причорноморських територій України

РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Винниченко Н.В.
Основи формування моделі управління бюджетом
Сидорович О.Ю.
Інститут податкового адміністрування: оцінка ефективності реалізації в Україні

РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Закревська О.Ю.
Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі
Цибульник М.О.
Ключові аспекти обліку розрахунків з учасниками недержавного пенсійного фонду

 

РОЗДІЛ 8. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Блaгун I.C., Ничик І.Л.
Чинники впливу на формування динаміки виробничо-промислової продукції сучасного регіон

 

РОЗДІЛ 9. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Обіход С.В.
Альтернативна зайнятість як чинник забезпечення відтворення трудового потенціалу сільських територій

 

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
Меліхова Т.О.
Удосконалення підходів до визначення поняття «фінансова безпека підприємства» як основного елемента економічної безпеки

Язіна В.А.
Туристична політика державного управління готельно-ресторанним господарством та її вплив на економіку країни


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ