Випуск 25/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Журавльова Ю.О.

Фінансова децентралізація та її вплив на виробництво та надання суспільних благ
Ядранський Д.М., Чумак О.В.
Підходи до вимірників праці в інформаційній економіці


РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Дейнека Т.А.
Глобальний статус України: визначення та інтерпретація
Колінець Л.Б.
Роль МВФ в антикризовому управлінні


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бурковська А.В., Лункіна Т.І., Бурковська А.І.
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності підприємств крізь призму сучасних економічних умов
Васюренко Л.В.
Теоретичні засади державного регулювання організації оплати праці
Гончаренко Н.Г.
Аналіз ринку праці та проблеми зайнятості населення України
Заїка С.О., Романова Р.Р., Курган В.О.
Підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Україні
Кінаш І.П., Савчук Л.М.
Фактори впливу на розвиток сфери охорони здоров’я України
Кулаковська Т.А., Духова О.М.
Оцінка ефективності використання та відтворення основних фондів підприємств: методичний аспект
Сало І.А.
Особливості розвитку ринку переробленої плодової продукції


РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрусів У.Я., Атаманюк І.І.
Контролінг як ефективна технологія антикризового управління
Бєлова Т.Г., Черкасова В.В.
Співробітництво з лідерами думок в інтернеті як сучасний ефективний спосіб просування бренду
Гончар М.Ф.
Метод оцінювання впливу систем стрес-менеджменту на результуючі показники діяльності підприємств
Дерменжі Д.Ф.
Визначення сутності фінансових ризиків та основних методів їх оцінки в умовах нестабільної ринкової економіки
Зачосова Н.В.
Проблематика запобігання конфліктам і дотримання професійної етики засобами HR-менеджменту в системі забезпечення надійності персоналу
Кривов’язюк І.В.
Логістика як імператив розвитку інноваційної діяльності авіаційного підприємства
Мартинюк О.А.
Комплексний підхід до формування механізму динамічного розвитку підприємств харчової промисловості
Матковський П.Є.
Методика визначення ефективності модернізації сільськогосподарських підприємств
Насад Н.В.
Система відбору персоналу за компетенціями
Куліш Г.П., Родніченко І.В.
Вплив фінансових ризиків на результати діяльності підприємства
Сас Л.С.
Суб’єкти та об’єкти процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств
Скупейко В.В.
Базові принципи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств
Гудзь О.Є., Старинець О.Г.
Оцінка та прогнозування можливості банкрутства ПАТ «Укртелеком»
Стецюк П.А., Халімон Т.М.
Інноваційний складник підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств
Телішевська О.Б., Жежуха В.Й., Овчарук В.В.
Аналізування, адміністрування та реінжиніринг взаємозалежності витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств
Шеленко Д.І.
Роль організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у соціально-економічних процесах на сільських територіях
Шинкар С.М.
Система економічної безпеки підприємства: методичні засади формування


РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Зеленко О.О.
Довгострокові орієнтири оновлення економічних відносин у східних областях України
Станьковська І.М.
Сучасні методи управління конкурентним потенціалом територій


РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.
Соціально-економічні передумови розвитку причорноморського туристично-рекреаційного регіону України


РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Василик А.В., Турчина Я.Л.
Забезпечення професійного здоров’я персоналу
Горемикіна Ю.В., Калашнікова Т.М.
Специфіка соціальної відповідальності органів місцевого самоврядування


РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Мироненко М.Ю.
Напрями забезпечення ефективного процесу формування ресурсної бази банків
Поліщук Н.В.
Визначення потреби сільськогосподарських підприємств в іпотечному кредитуванні
Рейнська В.Б.
Економічні фактори впливу на інвестиційний процес
Сєрікова А.А.
Сутність антикризового управління фінансовими ризиками підприємства
Chibisova V.Yu.
Systemic liquidity risk: features of identification and the need to improve regulation


РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Антонюк О.Р.
Сутність поняття «якість аудиторських послуг» у дослідженнях учених
Миронова Ю.Ю., Білаєнко А.О., Норка Я.О.
Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат у рослинництві


РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Цеслів О.В.
Управління проектними ризиками за сіткового планування
Тульчинський Р.В.
Стратегічні заходи інноваційного розвитку регіонів в умовах становлення нового регіоналізму 

 

РОЗДІЛ 11. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Мамонтова Н.А.

Інтеграційні процеси енергоефективної стратегії розвитку національної економіки
Трохимець О.І., Рябченко К.М.
Регулювання продовольчого забезпечення України
Якубек П.
Стратегічні напрями забезпечення інноваційного розвитку сфери вищої освіти в Україні
Гандюкова А.В.
Основні підходи до проектного управління розвитком національної економіки 

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ