Випуск 32/2018

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Борщенко Т.І.
Ринкова трансформація економіки як фактор підвищення суспільного добробуту у постсоціалістичних країнах
Вашай Ю.В.
Методичні аспекти оцінювання фактичних індикаторів економічної безпеки реального сектору економіки України

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Войцешин В.П.
Аспектний підхід розвитку вітчизняного експортного потенціалу
Конохов С.В.
Пріоритетна локація України на глобальному продовольчому ринку
Медведкина Е.А.
Долговые обязательства стран в системе макропруденциального регулирования глобальных потоков капитала
Різва Л.А.
Сучасний стан державного фінансування ринку нерухомості України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бреус С.В.
Загрози та ризики: доцільність використання методів оцінювання ризиків у процесі забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти
Гудзовата О.О.
Обґрунтування методів, інструментів та засобів державного регулювання в грошово-кредитній сфері в системі забезпечення фінансової безпеки держави
Замора О.І.
Сучасний стан розвитку сільських територій в Україні
Калачова І.І., Ганський В.О.
Стимулювання підприємництва і господарської діяльності у сфері історико-культурної спадщинии
Мельник В.В.
Реформування державної соціально-економічної політики України як чинник стійкого розвитку
Омельяненко В.А., Красна О.М.
Аналітико-стратегічні аспекти системної стійкості інноваційної системи
Plotnikova M.F.
Multi-functional development of rural areas
Rusnak A.V.
Condition and problems of financial provision of innovative activity in Ukraine

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Гребенюк Г.М.
Методичний підхід до оцінювання рівня розвитку компетенцій працівників підприємств залізничного транспорту
Гурбик Ю.Ю., Біляєв С.С., Сальнікова М.В.
Бізнес-планування як ефективний метод антикризового управління компанією: теоретико-методологічний аспект
Донських А.С., Якубенко Ю.Л.
Економічна сутність процесу реалізації сільськогосподарської продукції
Поляков П.А.
Основи формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств
Продіус О.І.
Соціально-економічні аспекти працевлаштування осіб з обмеженими можливостями в контексті стійкого інклюзивного зростання
Співак С.М.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств як основа фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади
Шендерівська Л.П., Жученя К.С.
Розвиток видавництв: актуальні завдання та напрями їх вирішення

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дикань О.В., Глушенко Т.М.
Тенденції розвитку ринку туристично-рекреаційних послуг, потенційно застосовні у Причорноморському регіоні
Козіна К.Г.
Передумови і цільові орієнтири реформування регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Березіна С.Б.
Трансформація ризиків у соціальній сфері України
Березіна С.Б.
Сучасні і майбутні ризики в соціальній сфері України
Довбенко Т.О., Довбенко В.С.
Симбіоз ризик-менеджменту та соціального страхування в системі управління охороною праці

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Герасимюк П.В.
Сутність та історичні передумови виникнення митної політики
Мельник Л.В.
Еволюція системи іпотечного кредитування
Савченко Т.Г., Джолос А.В.
Рейтингова оцінка банку як інструмент забезпечення прозорості його діяльності
Чолій Л.О. .
Концептуальні засади фінансового контролінгу в державному секторі економіки

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бабіченко В.В.
Стратегія скорочення витрат у системі стратегічного управлінського обліку
Дорошенко О.О.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність державного сектору України в системі інформаційного забезпечення формування показників бюджетної безпеки держави
Скорнякова Ю.Б., Монастирська Д.С.
Особливості формування облікової системи на малих підприємствах

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Семенов А.С., Ивченко И.Ю.
Об одном методе исследования неустойчивости динамической модели Самуэльсона-Хикса

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ