Випуск 4/2016

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Корчева В. І.
Ефективність фіскальної політики України та її вплив на економічний розвиток в умовах невизначеності
Микитась В. В.
Глобалізація як контекст формування економічної політики держави

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кірик М. А.
Особливості формування національних інноваційних систем європейських країн

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваленко М. О.
Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні
Лі Чао
Формування складників механізму державної підтримки сталого розвитку електроенергетики в Україні
Татарульєва А. О.
Вплив іноземного інвестування на економічний розвиток країни
Толуб’як В. С., Овсянюк-Бердадіна О. Ф.
Фінансове та інституційне стимулювання соціальної відповідальності бізнесу в країнах Європейського Союзу
Фабрика І. В.
Світовий ринок машинобудівної продукції та місце на ньому України
Штулер І. Ю.
Інституціональні засади зміни концепцій гомеостазису як базової основи розвитку на сучасному етапі

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гордієнко М. І., Єльнікова Ю. В.
Стратегічне планування в аграрному секторі
Дикань О. В.
Інтеграція інжинірингу в інноваційну діяльність промислових підприємств залізничного транспорту 
Дідик А. М.
Суб’єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства
Жалдак Г. П.
Місце соціально-економічного механізму в системі управління підприємством
Мельник П. І., Зелена М. І.
Корпоративна культура як чинник успішності компанії
Махмудов Х. З., Ярошенко С. П., Михайлова О. С.
Економічний аспект земельних відносин сільськогосподарських підприємств
Новак Н. П.
Формування і реалізація стратегічних засад розвитку органічного виробництва у сільськогосподарських підприємствах
Янковець Т. М., Драгієва Є. Г.
Особливості застосування та результати реалізації інноваційних стратегій підприємств у сучасних умовах

 

РОЗДІЛ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Єрмак О. І.
Перспективи розвитку кредитно-кооперативного руху в Україні
Примостка О. О.
Методологічні засади формування бюро кредитних історій як основа надійного кредитування

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бондар Т. Л.
Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення
Коба О. В., Миронова Ю. Ю.
Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу
Шерстюк О. Л.
Елементи якості аудиту фінансової інформації

РОЗДІЛ 7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Мельников В. В.

Мультиагентна система підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах
Терованесова О.Ю.
Формування системи кількісних показників для оцінки конкурентного статусу підприємств машинобудування

 

РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ладонько Л.С.
Методичні підходи до оцінки та управління розвитком потенціалу регіону
Макаренко М.В.
Стратегічний потенціал регіону та особливості його оцінки 

 

РОЗДІЛ 9. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Ліхоносова Г.С.
Сутність поняття «квазіенергія» підприємства в регулюванні соціально-економічного відторгнення на підприємствах


РОЗДІЛ 10. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Іванов А. О., Тофан І. М.
Рецензія на монографію Юкіша В. В. «Актуальне дослідження лідерства в менеджменті»