Випуск 45/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Завгородній А.В.

Специфіка експорту та імпорту підприємств агропродовольчої сфери причорноморського регіону
Школа В.Ю., Омельяненко В.А., Касьяненко Т.В.
Стратегічний вимір впливу глобалізації на розвиток національної інноваційної системи

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бурляй А.П., Бурляй О.Л., Світовий О.М.
Оцінка виробництва органічних ягід в Україні
Дергалюк Б.В.
Інституціональне забезпечення збалансування структури економіки України
Колокольчикова І.В.
Принципи сегментування ринку плодово-ягідної продукції півдня України

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Аранчій В.І., Зоря О.П., Голбан Т.Т.
Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях
Вареник І.В., Руденко Т.В.
Фінансові інновації для підтримки підприємництва в Україні
Власенко Т.А.
Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування України
Гайдаєнко О.М., Шевчук Н.С.
Методичні аспекти вдосконалення бізнес-процесів підприємств
Дем’яненко Н.В., Галич О.А., Тараненко В.С.
Основні складові організації мотивації праці в сільськогосподарському підприємстві
Денисенко М.П., Шацька З.Я., Захарченко О.О.
Заходи активізації інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств (на прикладі ТОВ «агентство «Pan Ukraine»»)
Куліш Г.П., Галай Т.О.
Особливості оцінки та систематизація чинників вартості компаній на ринках, що розвиваються
Нагорний Є.І.
Дослідження та аналіз причин комерційних невдач товарних інновацій
Федоренко I.А., Верещак В.О., Яцишина А.О.
Комплексний підхід до визначення сутності фінансової стійкості промислового підприємства
Шира Т.Б.
Забезпечення корпоративної безпеки шляхом розвитку корпоративної культури підприємства

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Музиченко-Козловська О.В.
Використання туристичних артефактів у процесі формування та просування бренду міста Одеси
Панасюк В.М.
Механізми та інструменти удосконалення і модернізації соціальної інфраструктури регіону
Хомюк Н.Л.
Наукові підходи до вивчення розвитку сільських територій

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Голодовська О.Я., Кохалевич К.Р.
Теоретичні аспекти еколого-економічної діагностики річки Рата
Грабар М.В., Сіденко Н.О.
Ревайлдінг: ідеологічні засади та перспективи розвитку через туристичну діяльність
Pidkhomnyi Oleg, Revak Iryna
Management of counteracting the invasive crops’ spread in the Ukrainian economy agrarian sector security system
Фещур І.В.
Екологічний маркетинг та концепція екологічно відповідального бізнесу в Україні

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Захарчин Г.М.
Інтелектуальна культура та духовний інтелект як сучасні чинники інноваційного розвитку
Лозинська Т.М., Дем’яненко Н.В., Чупилко В.О.
Стан державного контролю щодо якості та безпечності харчових продуктів

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Благун І.І.
Необанки як нова бізнес-модель фінансового посередництва
Денис О.Б., Делас В.А.
Перспективи використання технології Blockchain на фінансових ринках
Дубина М.В., Жаворонок А.В., Савчук Д.Г.
Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування
Житар М.О.
Методичний підхід до моделювання властивостей побудови фінансової архітектури економіки
Плескун І.В.
Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу
Харченко Т.О., Шестакова Ю.В.
Обґрунтування прийняття управлінських рішень

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Смірнова І.В., Смірнова Н.В.
Підходи до формування облікової політики машинобудівних підприємств щодо оперативного обліку незавершеного виробництва
Хорунжак Н.М., Лукановська І.Р.
Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи

 

РОЗДІЛ 9. СТАТИСТИКА
Рахман М.С., Книш А.С.
Аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій сільськогосподарської продукції України
Мельник І.М., Полотай Б.Я.
Особливості формування якості готельних послуг в Україні