Випуск 19/2017

 

Титул 

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Войцещук А.Д.
Ризики транскордонного переміщення небезпечних відходів для митного простору країни
Медведкин Т.С., Медведкина Е.А.
Мировой рынок транспортных услуг: риски и возможности международной конкурентоспособности
Шиманська К.В.
Міграційна політика економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS)


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
Інтегрованість соціально-екологічних імперативів розвитку у систему економічної безпеки держави
Сало І.А.
Формування сучасної моделі ринку плодів в Україні
Термоса І.О.
Сутність сталого розвитку та його особливості в контексті сільських територій


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Балдинюк А.Г.
Варіативні сценарії зменшення протидії персоналу в процесах запровадження змін в організації
Божкова В.В., Носонова Л.В.
Позиціювання машинобудівних підприємств на основі моделі «ADL/LC»
Данілкова А.Ю.
Особливості формування стратегії інноваційного розвитку у сфері енергоефективності промислових підприємств в умовах внутрікластерної взаємодії
Квасній Л.Г., Щербан О.Я.
Удосконалення економіко-організаційного механізму стимулювання працівників підприємств малого бізнесу на прикладі причорноморського регіону
Коваленко Д.С.
Методичні підходи до дослідження конкурентного положення готельного господарства
Копильчак Б.В.
Використання методу дерева цілей в стратегічному управлінні молодіжними громадськими організаціями
Мартинюк О.А.
Обґрунтування імперативів інноваційних технологій управління як фактору динамічного розвитку підприємства
Переверзєва І.Ф.
Формування стратегії розвитку підприємства в умовах кризи


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Бойко В.В.
Діагностика економічної безпеки розвитку сільських територій


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Сороківська О.А., Кужда Т.І., Мосій О.Б.
Результати дослідження перешкод і проблемних моментів у започаткуванні та веденні малого і середнього бізнесу ветеранами АТО (на прикладі тернопільської області)


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Клапків Ю.М.
Страхова компанія – основа інфраструктури ринку страхових послуг
Климаш Н.І.
Моделювання регулюючого впливу податкової компоненти на умови господарювання в Україні
Онищенко В.В.
Аналіз міжбюджетних відносин в Україні: особливості та проблеми формування
Хом’як М.С.
Особливості фінансів домогосподарств в Україні та їх місце в фінансовому просторі країни


РОЗДІЛ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Галак К.І.
Організація бухгалтерського обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності

 

РОЗДІЛ 8. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фокіна-Мезенцева К.В.
Аналіз корпоративної культури компанії з урахуванням чинників її формування
Кравчун А.С.
Теоретичні аспекти інвестування на основі реалізації закордонного досвіду


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ