Випуск 46/2019 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бублик Л.Я.
Передумови формування інвестиційної привабливості для іноземних вкладників та її вплив на розвиток туризму в Україні
Давидюк Л.П.
Розвиток франчайзингового бізнесу в Україні та світі
Завгородній А.В.
Механізми управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону
Мудрак Н.О.
Перспективи деофшоризації в Україні: імплементація плану BEPS

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Брояка А.А.
Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві
Денисов О.Є.
Внутрішня структура економічної безпеки галузей промисловості в системі забезпечення економічної безпеки держави
Іванченко Н.О., Подскребко О.С., Слишинська В.О.
Становлення та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні
Кітц Р.Р.
Фінансова стабілізація економіки: особливості та завдання
Косова Т.Д., Соломіна Г.В.
Фінансова безпека механізму функціонування інститутів спільного інвестування
Радченко О.П., Фучеджи Н.Ф.
Розвиток агропромислового сектору України: минуле, сучасне, майбутнє
Соколи І.І., Буковський О.О.
Шляхи розвитку українського авіабудування у сучасних умовах
Юхновська Ю.О.
Застосування матриці ADL для обґрунтування стратегії туристичної галузі

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Водолазська О.А.
Організаційно-економічні інструменти стимулювання інноваційного розвитку підприємств
Железняк К.Л., Компанець К.А.
Маркетингові дослідження – інструмент стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства
Затонацький Д.А.
Кадрова безпека підприємства: сутність дефініції та індикатори стану в умовах становлення нової економіки
Зеркаль А.В.
Управління персоналом на засадах комерційної свідомості як конкурентна перевага підприємств
Зоря О.П.
Системний розвиток аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій
Мелень О.В., Жадан Т.Ю., Афанасьєва Т.С.
Ділова активність підприємств готельного господарства як показник їх стійкості та конкурентоздатності
Микула Р.В., Залізко В.Д.
Інноваційна діяльність як стимулятор розвитку АПК
Нагорний Є.І.
Ключові чинники успіху товарних інновацій на ринку
Скляр Д.В.
Електронна комерція у нормативно-правовому полі держави
Струтинська І.В.
Шлях вітчизняних бізнес-структур до цифрової трансформації
Покатаєва О.В.
Дослідження конкурентного потенціалу та стану конкурентоспроможності Запорізького регіону України

 


Випуск 46/2018 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Супруненко С.А.
Комплексна система податкового менеджменту як інноваційна технологія в провадженні фінансової політики підприємств
Яскал О.О., Ксенофонтова А.Ю.
Вендинговий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку автоматизованої торгівлі

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Іванов С.В., Ляшенко В.І., Трушкіна Н.В.
Передумови формування та перспективи розвитку транспортно-логістичного кластера в причорноморському економічному районі
Порудєєва Т.В.
Шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Причорноморському регіоні
Сторожилова У.Л., Сторожилов П.М.
Інвестімідж та сучасні компанії нового покоління причорноморського регіону

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Nochovna Juliia, Milka Alla, Prokhar Nataliia
Assessment of the overall level of environmental safety of the enterprise: possibilities of application of modern economic and mathematical methods

 

РОЗДІЛ 6 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Рудик О.А.
Соціально-трудова сфера об’єднаної територіальної громади: сутність та складники

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Волошанюк Н.В., Волошанюк О.Ю.
Можливості використання світового досвіду антикризового управління на підприємствах України
Галущак В.В.
Інновації як чинник підвищення ефективності страхової діяльності
Гладчук О.М., Ткачук І.Я.
Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок)
Ситник Н.С., Джиговська Л.І.
Методика оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства: зміст та функціональні складники
Козьмук Н.І., Стецевич А.І.
Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу
Магро А.О.
Аналіз перспектив економічної діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах реформування України
Міщенко В.І., Науменкова С.В.
Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації
Пігуль Н.Г., Власова О.М., Пігуль Є.І.
Аналіз прибутковості підприємств України
Посаднєва О.М., Чижова Т.В.
Проблематика оподаткування фінансового сектору: світовий досвід

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Василішин С.І.
Специфіка функціонування аграрних підприємств та її вплив на методологію бухгалтерського обліку: безпековий аспект
Гончаренко О.О., Лук’янець О.В.
Організація роботи облікового персоналу небанківських фінансово-кредитних установ: основні вимоги та регламенти
Костишин Н.С.
Первинний облік наявності та руху виробничих запасів у підприємствах – комбінатах хлібопродуктів
Лесняк В.О.
Удосконалення методики обліку операцій із підтримання основних засобів у робочому стані на підприємствах сільськогосподарського машинобудування

 

РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Яковенко В.С., Казеян Н.К.
Моделювання вектору розвитку креативної економіки в Україні