Випуск 47/2019 Частина 1

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Мостепанюк А.В.

Методи оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бондаревська К.В., Звягінцев В.С.
Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин України під впливом інтеграційних процесів
Бондаренко А.Г., Самойленко Ю.С.
Тенденції та особливості розвитку туризму в балканських країнах (на прикладі Хорватії та Чорногорії)
Брандіс В.Ю., Кифак А.О.
Сучасні тенденції розвитку ринків венчурного капіталу України та Ізраїлю
Завгородній А.В., Скупський Р.М.
Перспективи зовнішньоекономічного вектору розвитку агропродовольчого сектору Причорноморського регіону
Почерніна Н.В.
Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів господарювання: регіональні порівняння
Rodionova Tatiana, Moskovchuk Olena, Kyfak Andrii
Stability analysis of Ukrainian banking system
Сімахова А.О.
Інструментарій моделей соціальної економіки у глобальному вимірі
Скрипник Н.Є., Шахова Ю.С.
Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічної трансформації
Скрипник Н.Є., Ганзюк О.О.
Міжнародні можливості електронної комерції в глобальних макроекономічних відносинах

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Вареник І.В., Осадча Н.М.
Застосування СНР у сфері господарського механізму: проблеми та шляхи їх вирішення
Омельяненко В.А., Ковтун Г.І.
Становлення мережевої моделі інноваційного процесу в Україні
Радіонова О.М., Добрянська А.Ю.
Аналіз розвитку культурно-пізнавального туризму в Україні
Радченко О.П., Карадобрі Т.В.
Стан та перспективи інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України
Ситник Н.С., Капітанчук М.В.
Сучасний стан та перспективи інвестиційної привабливості України
Ставицька А.В., Нестеренко О.В.
Експортний потенціал України та можливості його реалізації на світовому ринку
Ципліцька О.О.
Підвищення спроможності держави у реалізації промислової політики
Швець Ю.О., Мозолевська А.І.
ПДВ в Україні: проблеми стягнення та перспективи впровадження закордонного досвіду

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Балацька Н.Ю.
Інтегрований підхід до управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу
Боденчук Л.Б., Радіонова М.І.
Підвищення конкурентоспроможності медичних закладів за допомогою елементів стратегічного менеджменту
Бондаренко С.М.
Документація системи управління, націленої на якість продукції підприємства індустрії моди
Василига С.М.
Стратегічне управління холдинговими компаніями
Вислободська Г.П., Макаруха С.Р.
Кооперація в туризмі: стан, проблеми та перспективи
Некрасова Х.С., Шуба Т.П., Євтушенко В.А.
Регулювання рекламної діяльності в Україні
Омельяненко О.М.
Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу
Панченко В.А., Черненко О.В.
Теоретико-методологічні аспекти застосування регулювання як функції менеджменту організації
Пилипенко О.С.
Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій
Помаз О.М., Помаз Ю.В., Коробкіна В.М.
Основні причини трудових конфліктів на вітчизняних підприємствах аграрної сфери
Радченко О.А., Гурьянова Н.В.
Стратегічні пріоритети розвитку ДП МА «Бориспіль»
Світлична А.В., Яснолоб І.О., Передерій О.О.
Стан стратегічного управління конкурентоспроможністю продуктового магазину
Семенов К.Л.
Концептуальні засади формування комплексного підходу до маркетинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах
Семенова Т.В., Беженова О.А.
Обґрунтування доцільності впровадження інвестиційних проектів в умовах невизначеності
Серьогіна Д.О., Кущ А.В.
Удосконалення системи управління витратами на будівельних підприємствах
Селіверстова Л.С., Міх О.М.
Підходи до формування стратегії інвестиційного розвитку легкої промисловості в контексті забезпечення сталого розвитку країни
Юшков П.О.
Проблеми і недоліки реалізації проектів державних цільових програм у системі проектного управління економіки України
Папаїка І.О.
Аналіз рівня задоволення потреб населення в окремих продуктах харчування в Україні
Залунін М.М.
Циркулярна економіка як передумова забезпечення сталого розвитку
Hilorme Tetiana
Development of energy innovations as an objective need to secure the energy independence
Дашко І.М.
Вплив інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств


Випуск 47/2019 Частина 2

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Цибульська Е.І., Марченков М.О., Осокін С.С.

Методика оцінки ефективності реалізації інвестиційної політики підприємства
Черевко Я.О., Донцова Н.О., Сєрова А.М.
Огляд підходів до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

 

РОЗДІЛ 5. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Квасній О.Р.
Організаційно-економічні засади розвитку територіальних громад у контексті зміцнення інституту місцевого оподаткування
Пакуліна А.А., Снісар З.Ю., Пакуліна Г.С.
Використання концепції контролінгу в управлінні кадровим потенціалом підприємства
Цимбалюк І.О.
Генезис теорії інклюзивного розвитку регіону
Шевченко Г.М., Петрушенко М.М.
Оздоровча рекреація у Причорноморському регіоні України в рамках цілей сталого розвитку

 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Кисельова Р.А.
Теоретичне обґрунтування алгоритму ідентифікації еколого-економічних ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України

 

РОЗДІЛ 7. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Бурбело О.А., Патріарх Т.В., Бурбело С.О.
Економічна безпека регіону в умовах сучасних загроз
Дакі Н.І., Андрієнко О.І.
Особливості кадрового менеджменту військових формувань

 

РОЗДІЛ 8. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Супрун А.А., Арієнчук А.М.
Інноваційна діяльність страхових компаній: можливості і ризики
Белікова Т.В., Марченко О.В., Бобровський І.Ю.
Управління антикризовою діяльністю банку
Борисова Л.Є., Колесник О.О.
Банківський бізнес в епоху цифрової економіки
Горбачова О.М., Сухопер Я.І.
Аналіз фінансової стійкості авіаційного підприємства
Євтушенко М.В., Корольова Н.М.
Концепція грошових потоків оцінки вартості капіталу корпоративних підприємств
Зозуля Д.С.
Український ринок похідних цінних паперів на тлі глобальних тенденцій
Кміть В.М., Кувіков О.С.
Особливості справляння податків із доходів фізичних осіб в Україні
Малиновська Ю.Б.
Розвиток підприємств державного сектору економіки в Україні: пріоритети та виклики посткризового етапу
Марченко О.В., Белікова Т.В., Скорняков А.С.
Управління валютними операціями банку
Павленко О.П.
Парадигми розвитку ринку агрострахування в Україні
Петрушка О.В.
Фінансові шахрайства у страховій сфері
Плікус І.Й., Гордєєва А.В., Тесля Н.О.
Практичні питання застосування єдиної моделі обліку оренди
Рубанов П.М.
Використання фінтех-інновацій у діяльності сучасних банків
Хомутенко В.П., Хомутенко А.В.
Компаративний аналіз ефективності управління об’єктами державної власності
Ярема Я.Р., Білозір В.І.
Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

 

РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Долбнєва Д.В.
Сучасні форми організації внутрішнього аудиту та доцільність їх використання у діяльності підприємств України
Кудлаєва Н.В., Круць С.В.
Особливості калькулювання собівартості програмного продукту
Лесняк В.О.
Особливості методики внутрішнього аудиту операцій із використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування
Пушкарьова О.Ю.
Механізм побудови ефективної системи внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів
Соколенко Л.Ф.
Діджиталізація бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ
Черненко К.В.
Формування обліково-аналітичного та організаційно-економічного механізму управління трансакційними витратами в агропродовольчій сфері

 

РОЗДІЛ 10. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Павлюк О.О., Павлюк Є.Д.
Методологічні засади формування внутрішньої стратегії достатності капіталу банку
Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є.
Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики

 

РОЗДІЛ 11. РЕЦЕНЗУВАННЯ
Шарко М.В.
Рецензія на монографію Жукової О.Ю., Парсяка В.Н., Жукова Ю.Д. «Інноваційний аутсорсинг в управлінні мультисервісним інжиніринговим підприємством»