Випуск 21/2017

 

Титул 

 

Зміст


РОЗДІЛ 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Войнова Є.І., Туча М.В.
Роль трудових мігрантів у становленні ринку послуг України
Ковбаса В.А.
Ресурс регіональних валютних систем та їх подальші перспективи
Музиченко М.В.
Місце і роль диверсифікації постачання енергоносіїв у системі забезпечення енергетичної безпеки ЄС
Pin A.M. 
The analysis of the origins and causes of the European debt crisis


РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Васіна А.Ю.
Інституційне забезпечення структурування національної економіки в орієнтації на інноваційно-технологічний прорив
Желізко О.О.
Методологічні підходи до визначення ефективності державного регулювання інституціональних змін при формуванні національної системи економічної безпеки підприємництва
Кислий В.М.
Економічний розвиток будівельної галузі України в контексті соціально-політичних перетворень у державі
Патицька Х.О.
Нарощення податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад у контексті забезпечення їх фінансової спроможності
Рейкін В.С.
Аналіз міжнародних рейтингів України як індикаторів впливу детермінант тіньової економіки
Сержанов В.В.
Макроекономічні умови формування державної інвестиційної політики України
Франчук О.П.
Державне регулювання ринку телекомунікаційних послуг в умовах структурних трансформацій національної економіки
Shaposhnykov K.S.
Modern features of the functioning of the transport market in the national economy


РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Скригун Н.П., Семененко К.Ю., Білодідова Н.М.
Використання гештальт-технологій у маркетингу
Божанова В.Ю., Румянцева Н.С.
Напрями поліпшення показників якості послуг з електропостачання при стимулюючому регулюванні із застосуванням теорії обмежень систем
Грушина А.І.
Алгоритм здійснення вибору оптимальної стратегії управління фінансовими ресурсами
Зачосова Н.В., Надточій Я.М.
Напрями забезпечення надійності персоналу та кадрової безпеки суб’єктів господарської діяльності
Каличева Н.Є.
Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту
Лук’янець А.В.
Аналіз досліджень розвитку готельної галузі України
Маршук Л.М.
Забезпечення розвитку ресурсно-фінансового потенціалу машинобудівних підприємств
Михайленко О.В., Піхур Т.О.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів обліку, аналізу, аудиту і управління товарно-матеріальними запасами
Нусінов В.Я., Голівер В.П.
Можливості використання методик оцінки ефективності управління в оцінці ефективності діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
Юрченко А.Ю.
Теоретичні аспекти дослідження класифікаційно-факторних складових економічної стійкості борошномельних підприємств


РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Дробот С.А.
Методичний підхід до вироблення принципів розробки моделі енергоекономічного зонування територій регіонів
Проскура В.Ф., Микуланинець С.І.
Маркетингово-логістичні аспекти активізації діяльності туристичних підприємств регіону
Сторожилова У.Л.
Розвиток причорноморського економічного району в контексті публічного управління та європейської інтеграції


РОЗДІЛ 5. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Ігнатенко Т.С.
Державна підтримка фермерських господарств як середовища формування середнього класу


РОЗДІЛ 6. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Нікітішин А.О.
Податкове регулювання у механізмі фінансової стратегії та тактики розширення фіскального простору
Островська Н.С., Швець О.Ю.
Капіталізація банківської системи: сучасний стан та перспективи у трансформаційних умовах розвитку економіки України


РОЗДІЛ 7. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Лобоцька Л.Л.
Оптимізація виробничої програми хлібопекарських підприємств України – запорука підвищення їх конкурентоспроможності
Негрей М.В., Мудрук Т.Г.
Моделювання управління кредитним ризиком у мікрофінансових організаціях
Дмитриченко М.І.
Організація системи планування стану транспортної галузі на основі міжгалузевої балансової моделі
Нікітко О.О.
Структура та динаміка розвитку будівельної галузі України


НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ