Випуск 44/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Дюк А.А.
Організаційні форми розвитку соціального підприємництва: аспекти теорії та практики
Чорний О.В.
Економічна наука та соціологія: міждисциплінарні зв’язки

 

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бірюк С.О.
Закон про «спліт» у контексті зарубіжного досвіду регулювання фінансового сектору
Гальцова О.Л., Дмитриченко М.І.
Міжнародна співпраця України з країнами Європи в галузі освіти
Медведкин Т.С., Медведкина Е.А.
Инновационная позиция РФ: региональное измерение
Школа В.Ю., Омельяненко В.А., Касьяненко Т.В.
Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Бусарєв Д.В.
Ідентифікація головних напрямів енергетичної політики України з погляду забезпечення її енергетичної безпеки
Комарницька Г.О.
Вітчизняний досвід державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

 

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Нагорний Є.І., Березова С.М.
Організаційно-економічні передумови необхідності впровадження маркетингового тестування для оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій
Паньков О.Б.
Побудова механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства
Соболєва Г.Г., Матвєєва Н.М.
Інноваційний розвиток компанії як фактор підвищення її конкурентоспроможності
Шира Т.Б.
Механізм управління корпоративною безпекою промислових підприємств

 

РОЗДІЛ 5. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Гаврилко Т.О., Ткаченко В.Ю.
Банкрутство авіаційних підприємств в Україні: моделі оцінки ймовірності настання
Мельник С.І.
Основні структурні елементи механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства

 

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Бондар Т.Л., Ковальчук К.М.
Аналіз витрат на забезпечення якості продукції
Дутчак Р.Р., Дутчак В.Ф.
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і контролю умовних активів підприємства
Федоренко А.Є.
Методологічні домінанти формування стратегії розвитку інформаційної сфери економіки
Виговська В.В., Піщенко О.В.
Стратегія забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного сектору економіки України
Lieonov Serhiy, Zolkover Andrii, Bozhenko Victoria
Shadow economy channels and their impact on macroeconomic stability