Випуск 37/2019

 

Титул

 

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
П’ясецька-Устич С.В.
Теоретико-методологічні аспекти дослідження тіньових економічних відносин в умовах ринкової трансформації

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Василиха Н.В.
Торгово-технологічний процес у магазині: поняття, необхідність та завдання
Гордієнко В.О., Борвінко Е.В.
Державна політика в АПК України
Зачосова Н.В.
Основи формування державної стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки учасників фінансового ринку в Україні
Клепанчук О.Ю.
Теоретико-методологічні основи дослідження внутрішнього ринку
Мардус Н.Ю.
Прогноз зміни зовнішніх факторів факторно-обумовлюючого характеру щодо забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів
Сафонов Ю.М.
Сучасний стан та перспективи розвитку морського транспорту України
Фарат О.В.
Моніторинг процесів створення та розвитку кластерів в Україні
Khalatur S.M.
Marketing as an instrument to improve efficiency of financial activities of enterprises in the national economy of Ukraine
Shaposhnykov K.S.
Modern peculiarities of agricultural sector development
Шелеметьєва Т.В.
Пропозиції щодо підвищення ефективності та удосконалення системи управління розвитком туризму в Україні

 

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Андрійчук І.В., Пінчук І.Р.
Теоретико-методологічні засади оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств
Bahorka M.О.
Methodological basis for forming the marketing strategy of agricultural production ecologyzation
Буднік О.М.
Кооперативний маркетинг як складова діяльності особистих селянських господарств
Грінченко Р.В.
Оцінка ефективності впровадження механізму адаптації до змін у зовнішньому середовищі діяльності підприємства
Касич А.О., Рафальська І.В.
Бізнес-моделі сучасних підприємств: поняття, види, зарубіжний досвід
Mishchenko V.A., Klepikova S.V.
National management aspects in energy efficiency of electric equipment at the enterprise
Лавриненко С.О., Зелінська А.М.
Стратегічне управління інноваційними процесами: особливості та необхідність
Лєбєдєва Д.О., Заливча І.В., Штефан Л.В.
Оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств
Матвій С.І.
Вибір стратегії управління допоміжними бізнес-процесами на виробничо-господарських об’єднаннях
Окландер Т.О., Осетян О.М., Хидиров С.
Комунікативні стратегії підприємств готельно-ресторанної сфери
Ольховая І.О.
Інформаційне забезпечення системи управління телекомунікаційних підприємств
Сергієнко С.С.
Земельні ресурси: поняття, суть, значення

 

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Гайворонська І.В.
Сучасні тенденції та новітні тренди розвитку туризму
Павлов К.В.
Оцінка соціально-економічних особливостей східного регіонального ринку житлової нерухомості України
Пригодюк О.М.
Вплив інституційного середовища на соціальний розвитку регіону
Савченко М.Є.
Сутність та особливості брендингу території
Томашук І.В.
Перспективи розвитку сільських територій Вінницької області
Тульчинська С.О., Шашина М.В.
Інтелектуально-інноваційна детермінанта процесів структурної модернізації економіки регіону

 

РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Лобанова О.П.
Визначення системи заходів щодо організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів

 

РОЗДІЛ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Кифяк В.І., Василинчук М.І., Шкрібляк Д.Ю.
Проблема трудової міграції в Україні та шляхи вирішення
Смутчак З.В.
Управління процесами рееміграції на етапі інтегрування України до європейського простору

 

РОЗДІЛ 7. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Бойко С.В., Гошовська В.В.
Горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів причорноморського регіону: емпірична оцінка
Bukreieva D.S., Bozok Ye.M.
Improving the development of small business in Ukraine through creation of effective mechanism of its loan basis for customer interests of creditor and lender
Дропа Я.Б., Макаренко У.Б.
Концепція модернізації управління фінансовими ресурсами розвитку національної економіки України

 

РОЗДІЛ 8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
Приймак Н.В.
Організація обліку фінансових інструментів кредитування на підприємствах торгівлі
Романькова О.М., Горголюк К.В.
Аналіз собівартості в розрізі економічного спектру, бухгалтерського та податкового обліку
Мельник Ю.М.
Застосування форсайт-технології у розвитку промисловості національної економіки 

 

РОЗДІЛ 9. СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Коломієць В.М.
Людський капітал та людський розвиток: зростання в національній економіці
Костюк М.Г.
Удосконалення управління процесами ресурсозбереження на машинобудівних підприємствах
Хамініч С.Ю., Сокол П.М.
Корпоративно-соціальна відповідальність бізнесу у національній економіці: теорія і практика
Малевський Е.З.
Взаємозвязок організаційних змін та показників розвитку промислового підприємства
Никончук В.М.
Формування механізму управління інтелектуальним капіталом
Артюхов А.Є.
Дорожня карта розвитку систем забезпечення якості освіти у ВНЗ: освітній та соціально-економічний аспекти

 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ